(29kB)

    

(14kB)
Bank udziela kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na skup i przechowywanie krajowych zbóż, rzepaku, buraków cukrowych i cukru, ziemniaków, owoców, warzyw, a także przetworów i półproduktów z owoców i warzyw oraz niektórych innych artykułów - z wyłączeniem wyrobów alkoholowych i surowców do ich produkcji. Kredytowany jest również skup i przechowywanie sezonowych nadwyżek mleka w proszku, masła, serów twardych, półtusz wieprzowych i miodu.

(14kB)
Bank proponuje rolnikom, a także innym podmiotom działającym w sektorze rolno-spożywczym tzw. kredyty preferencyjne. Ich korzystniejsze oprocentowanie jest możliwe dzięki dopłatom instytucji wspierających modernizację sektora rolno-spożywczego - m.in. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji "Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej" lub Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Kredyty preferencyjne przyznawane są m.in. na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, na zakup gruntów rolnych w celu powiększenia już istniejącego gospodarstwa, na urządzanie nowych gospodarstw rolnych, na zakup rzeczowych środków do produkcji rolniczej, a także na pozarolniczą działalność gospodarczą i tworzenie nowych miejsc pracy na terenach dotkniętych bezrobociem.

(14kB)
Są to kredyty, które służą regulowania bieżących płatności, zakupów czy zobowiązań związanych z prowadzeniem firmy. Są to kredyty krótkoterminowe (na ogół do 1 roku), a ich wysokość jest uzależniona od obrotów firmy. Najczęściej nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia oprócz wpływów na rachunek firmy. BGŻ dysponuje m. in. kredytami obrotowymi na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej - z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można je przeznaczyć m. in. na zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, materiału siewnego a nawet paliwa na cele rolnicze. Szukasz kompleksowego finansowania projektów unijnych? Nasz kredyt i fachowe doradztwo pomogą Ci skorzystać z wysokich dotacji i odzyskać do 75% poniesionych kosztów! Kredyt Ekspres Linia Nawet do 300 tys. zł bez zabezpieczeń. Minimum formalności - decyzja nawet w jeden dzień. Nie czekaj. Skorzystaj z kredytu Ekspres Linia w rachunku bieżącym!


(14kB)
Bank dysponuje wyjątkowo bogatą ofertą kredytową dla sektora rolno-spożywczego. Mieszczą się w niej kredyty obrotowe (na finansowanie działalności bieżącej), inwestycyjne, a także długa lista kredytów preferencyjnych - zarówno z dopłatami różnych podmiotów gospodarczych (np. na zakup nawozów sztucznych, środków ochrony roślin albo maszyn) jak i kredytów specjalnych z obniżonym oprocentowaniem służących wspieraniu rozwoju wsi i rolnictwa. Kredyt Agro Unia Szukasz kompleksowego finansowania projektów unijnych? Nasz kredyt i fachowe doradztwo pomogą Ci skorzystać z wysokich dotacji i odzyskać do 75% poniesionych kosztów! Kredyt Ekspres Linia Nawet do 300 tys. zł bez zabezpieczeń. Minimum formalności - decyzja nawet w jeden dzień. Nie czekaj. Skorzystaj z kredytu Ekspres Linia w rachunku bieżącym! Dostęp do konta osobistego przez Internet? Oczywiście! Saldo rachunku, przelewy, lokaty, konto lokacyjne Eskalacja, wnioski - wszystko pod ręką i bez czekania w kolejce... a zaoszczędzony czas mamy dla Ciebie gratis...


© 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone